+48 85 667 24 83 szkolenia@13vip.pl

Kolejny nabór – szkolenie dla branży gastronomicznej – 2021

Kolejny nabór – szkolenie dla branży gastronomicznej – 2021

Rusza kolejny nabór na szkolenie kulinarne organizowane przez Podlaską Akademię Kulinarną !

Termin: kwiecień 2021
Czas – 7 dni – 56 godzin szkoleniowych ze świetną kadrą!

Pełne inspiracji i wiedzy szkolenie kulinarne Z 100% DOFINANSOWANIEM!
Zgłoś się już dziś! Ilość miejsc ograniczona!*

Chcesz wyszkolić więcej osób w firmie? Możemy także zorganizować szkolenie kulinarne indywidualnie dopasowane pod potrzeby firmy! Warunkiem jest uczestnictwo 5 osób kwalifikujących się do szkolenia według wytycznych. Szkolenie w siedzibie/restauracji lub u nas w Podlaskiej Akademii Kulinarnej. Tematyka i termin do ustalenia.
Zapytaj o szczegóły – biuro@podlaskaakademiakulinarna.pl

Szkolenie w Podlaskiej Akademii Kulinarnej
Termin: kwiecień 2021
Tematyka  – wstępne ustalenia
1. Kuchnia tajska od A do Z
2. Finger food / szybkie przekąski na ciepło i zimno
3. Mięsa tradycyjne i nietypowe
4. Kuchnia europejska
5. Kuchnia polska w nowoczesnej odsłonie
6. Słodko! Desery i nowoczesna sztuka cukiernicza
7. Słodko! Nietypowo, z zaskoczeniem

Zgłoszenia: biuro@podlaskaakademiakulinarna.pl

1. Warunek konieczny do spełnienia:
– zawód: cukiernik zatrudniony na umowę o pracę
– zawód – piekarz zatrudniony na umowę o pracę
– zawód – kucharz zatrudniony na umowę o pracę
– osoba po 45 roku życia z branży gastronomicznej zatrudniona na umowę o pracę
– osoba bez matury z branży gastronomicznej zatrudniona na umowę o pracę
– osoba powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z branży gastronomicznej – max 1 rok po powrocie do pracy – aktualnie zatrudniona na umowę o pracę

2. Teren:
– TYLKO osoby pracujące w firmie działającej na terenie Białegostoku lub powiatu Białostockiego. Tykocin / Jeżewo / Kiermusy / Dobrzyniewo / Turośń / Łapy / Suraż / Doktorce / Pietkowo / Zabłudów / Michałowo / Gródek / Bobrowniki / Królowy Most / Ogrodniczki / Supraśl / Wasilków / Czarna Białostocka / Święta Woda / Knyszyn i najbliższe okolice.
– inne powiaty – nabór w późniejszym czasie.

3. Osoba zgłaszająca się na szkolenie musi być zatrudniona na umowie o pracę dłuższą niż 6 mc od daty złożenia wniosku – czyli do sierpnia. Może to być właściciel, który zatrudnia min. 1 pracownika na umowę o pracę poza nim samym.

4. Wysokość dofinansowania to maksymalnie:

a) 100% kosztów kształcenia na jednego uczestnika – w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniający 1-9 pracowników na umowę o pracę).
Maksymalna ilość osób zgłoszonych na szkolenie – 5

b) 80% tych kosztów na jednego uczestnika – w przypadku pozostałych pracodawców (zatrudniających powyżej 9 pracowników na umowę o pracę). Pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca jako jego wkład własny
Maksymalna ilość osób zgłoszonych na szkolenie – 12

5. Jedna osoba może uzyskać dofinansowanie wyłącznie jednego kursu w jednym roku z projektu KFS

 

Inne istotne informacje

 1. Zgłoszenia i wypełnione formularze przyjmujemy do końca dnia 25.01.2020
  2. Konsultanci określają możliwy poziom dofinansowania i przygotowuje dokumenty projektowe które trzeba będzie podpisać osobiście.
  3. Podpisane dokumenty konsultanci składają za firmę w PUP
  4. W ciągu 30 dni PUP kontaktuje się z przedsiębiorcą i informuje o statusie oceny wniosku. Zaprasza na podpisanie umowy lub negocjacje.
  7. Przedsiębiorca informuje konsultantów o umówionym spotkaniu
  8. Konsultant przygotowuje dokumentację szkoleniową, zgłasza do urzędu potwierdzenie przyjęcia na kurs osób objętych wsparciem w ramach projektu
  9. Przedsiębiorca delegujący pracowników na szkolenie podpisuje umowę mówiącą o zobowiązaniu się pracownika do uczestnictwa w szkoleniu
  10. Ustalany jest harmonogram płatności (przelewu środków z PUP na konto przedsiębiorcy, termin płatności fv który potwierdzany jest przez Urząd, konsultantów i Przedsiębiorę.
  11. Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do urzędu otrzymaną fv oraz potwierdzenie dokonania przelewu
  12. Rozpoczęcie szkolenia
  13. Uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymuje certyfikat którego kopię zobowiązany jest przedstawić w Urzędzie wraz z uzupełnionymi dokumentami stanowiącymi załącznik do umowy tj. Dane statystyczne dot uczestników szkolenia i wniosek refundacyjny.

 

WYKLUCZENIA:

Ze środków KFS nie mogą być finansowane koszty kształcenia ustawicznego osób:
współpracujących, tj.: małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
przebywających na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym lub urlopie bezpłatnym;
wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych-
osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy są zatrudnione na umowę o pracę w spółce);
O środki KFS nie może ubiegać się podmiot niezatrudniający pracowników. Czyli taki który nie zatrudnia minimum jednej osoby na umowę o pracę.
Z dofinansowania wykluczeni są pracodawcy, który na dzień złożenia wniosku:
1) zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
2) zalega z opłacaniem innych danin publicznych;
3) posiada nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
4) podlega obowiązkowi zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej; co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy
5) był karany zakazem dostępu do środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
6) zalega z dostarczeniem dokumentów umożliwiających rozliczenie Umów zawartych w latach poprzedzających.

 

ZGŁOŚ SIĘ – NAPISZ NA  biuro@podlaskaakademiakulinarna.pl
Wyślemy Ci wstępny formularz zgłoszeniowy i zajmiemy się formalnościami.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności & Cookie | Zamknij